Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế

20 giờ trước

Sông Đà 10 đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nên bị Cục thuế Thành phố Hà Nội xử phạt.