DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Ninja Van Việt nam ra mắt dịch vụ tiếp hàng linh hoạt phục vụ doanh nghiệp mở rộng thị trường và phát tiển kinh doanh hiệu quả, Ninja B2B

09:56 28/04/2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, tập đoàn vận chuyển hàng đầu Đông Nam Á Ninja Van đã chính thức cho ra mắt dịch vụ tiếp hàng chuyên nghiệp, dành riêng cho doanh nghiệp - Ninja B2B.