DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Bà Trương Mỹ Lan được chồng ký khống hồ sơ, gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB

19 giờ trước

Chu Lập Cơ ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị can ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB.