KINH DOANH

Tập đoàn Đất Xanh miễn nhiệm phó Tổng giám đốc thứ 4 trong năm 2023

19 phút trước

Ông Lê Văn Hưng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Đất Xanh kể từ năm 2021 và rời vị trí này kể từ ngày 30/11/2023 do không còn công tác tại công ty.